Par mums

Taurenitis-eka

Esi sveicināts Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē “Taurenītis”!

​Mūsu iestāde dibināta 1986. gada 3. martā.

Iestādē ir 11 grupas, kas īsteno šādas izglītības programmas: 

pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods 01011111) 

speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem (izglītības programmas kods 01015511)

speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem mācīšanas  traucējumiem (izglītības programmas kods 01015611)

speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (izglītības programmas kods 01015711)

Iestādē kā atbalsta personāls strādā logopēds un speciālais pedagogs.

Mūsu vērtības ir sadarbība, izaugsme, drošība.

Misija

Dinamiska, kvalitatīva un droša pirmsskola, kura daudzveidīgā komandas darbā un sadarbībā ar vecākiem, pedagoģiski un psiholoģiski pozitīvi labvēlīgā rotaļu un dabai draudzīgā mācību vidē, attīsta atbildīga un patstāvīga bērna personības izaugsmi. 

Vīzija

Izglītības iestāde ar mūsdienīgu, izzinošu un dabai draudzīgu skatījumu uz pasauli, kurā ikviens būs motivēts un prasmīgs sasniegt savus personiskos un sabiedrības kopējos mērķus.

Ar mums var sazināties:

Vadītāja Inese Šīmane

Tālrunis: +371 29406544; +371 63123019

E-pasts: inese.simane@tukums.lv, taurenitis@tukums.lv

Vadītājas vietniece izglītības jautājumos Dace Arne

E-pasts: dace.arne@tukums.lv

Tālr.: 22448794

Saimniece Liene Kanberga

E-pasts: liene.kanberga@tukums.lv

Tālr.: 22448640

Vecākā lietvede Lelde Ozoliņa

E-pasts: lelde.ozolina@tukums.lv

Tālr.:  22477781

Medicīnas māsa Laura Dūša

Tālr.: +371 28664932

E-pasts: taurenitis@tukums.lv